Tunnelstengninger etter tyveri

Tyver rappet brannslukningsapparat.