Ulmebrann i pappkasse

Brannvesenet rykket tirsdag morgen ut til en ulmebrann i ei pappkasse.