Klage til Sivilombudsmannen på Lista-vindkraft

Motstanderne av vindkraftverk på Lista i Vest-Agder ber Sivilombudsmannen vurdere om det er begått saksbehandlingsfeil før vedtakene om konsesjon og reguleringsplan for kraftverket ble fattet.