Har fått nye elever etter mobbing

Både den private kristne grunnskolen Oasen skole i Songdalen og Steinerskolen i Kristiansand har fått nye elever på grunn av mobbing ved offentlige skoler.