• DETTE ER BUKS: Her er representantene i Barn og unges kommunestyre i Birkenes med nyvalgt ordfører, Martin Stapnes (grønn skjorte) i midten. Bak fra venstre: Kjetil Flateland fra Engesland skole, Silje S. Ohrvik fra Valstrand skole, Lisa Nilsen Carroza fra Engesland skole, Kristoffer Svendsen, nyvalgt ordfører Martin Stapnes og nyvalgt varaordfører Odd A. Flakk fra Valstrand skole og Elen Nyhaven fra Birkeland skole.Foran fra venstre: Marie Thorkildsen fra Birkeland skole, Ask Wintersborg Govertsen fra Engesland skole, Celina Birkenes Mellingen, Hanna Sæter, Linnea Nilsen Birkeland og Åse Marie Rosef fra Birkeland skole, Mariell G. Johnsen og Viktor Harrendran fra Herefoss skole. FOTO: Hildegunn Melelsmo Aslaksen

Nå ruler de i Birkenes

Her ser du bygdas nye politikerspirer, med en fersk ordfører i midten.