MÅ VENTE: Rekefisker Martin Andås (t.v.) og Tore Martinsen (nr to fra høyre) forteller politikerne Peter Gitmark, Kari Henriksen og Åse Lill Kimestad om det han mener er unødvendig byråkrati. Foto: Torstein en
fisketrøbbel 4.jpg Foto: Torstein en

KRISTIANSAND: Fiskere og fiskemottak på Sørlandet føler de kveles av byråkratiske regler.

— Fortsetter det slik, er det slutt, sier rekefiskerne Tore Martinsen og Martin Andås.

De to yrkesfiskerne ble belønnet med bøter på henholdsvis 8.000 og 12.500 kroner. Under samme kontroll fikk fiskemottaket bot på 90.000 kroner. Årsaken var at de ikke hadde ventet på å få signert sluttseddel for fangsten de leverte denne dagen.

Mister grunnlaget

— Det kan gå seks timer før all fangsten er veid og vi kan dra ut igjen. Skal vi vente på det, så mister vi dager på sjøen. Hele livsgrunnlaget vårt forsvinner, sier Martin Andås.

Fredag ettermiddag møtte fiskerne og ledere for fiskemottak på Sørlandet flere sentrale politikere i Fiskeeksperten Reinhartsens lokaler på Fiskebrygga i Kristiansand.

— Vi kan ikke leve med dette. Vi er opptatt av en aktiv fiskenæring på Sørlandet, og da kan de ikke kveles av byråkratiske ordninger, sier Peter Gitmark.

Han mener fiskeriministeren bør ta tak i dette, og snarest instruere departementet i å lage et nytt regelverk.

Aksjonerte

Når fiskere har vært ute på sjøen, må de levere fangsten til et mottak. Rekefiskerne losser fangsten kassevis på kaia. Der blir de etter hvert båret inn, lastet om og veid.

Etter veiingen skrives det ut en sluttseddel som fiskerne må skrive under og ta med seg i båten.

Problemet på Sørlandet og flere andre steder langs kysten, er at fiskemottakene er små. Ofte jobber det kun én person der. Når flere fiskebåter kommer samtidig, tar det flere timer før alt er ferdig.

Fram til i fjor vinter var det ifølge fiskerne og mottakslederne stilltiende godtatt at fiskerne losset på kaia og dro ut på fiskefeltet så raskt de kunne. Så fikk de gårsdagens sluttseddel når de kom tilbake neste dag.

Dette satte Fiskeridirektoratet foten ned for i fjor vinter. Da aksjonerte de mot fiskemottaket til Reinhartsen i Kristiansand og fiskerne som leverte der. Tore Martinsen forteller at han lot båten ligge ved kaia mens han kjørte mannskapet hjem med bil. Han var vekk i to timer, og fikk bot på 8.000 kroner fordi han ikke hadde ventet på sluttseddelen.

Reglene er laget for at fangstene og leveransene skal være skikkelig dokumentert, slik at man unngår svart omsetning.

Dyrere reker

— Dette går ikke. Vi som har båter over 15 meter, må i tillegg rapportere minst to timer før vi kommer til land. De har god tid til å kontrollere oss om de vil det, sier Martin Andås.

Fiskerne og mottakslederne mener dette er lettere å håndtere der det er større mottak og flere til å ta imot fangsten.

— På Sørlandet har vi praktisert det litt enklere, og vi ønsker at dette skal nedfelles som godkjent i regelverket også, slik at vi slipper unødvendig venting. Resultatet er dyrere sjømat, dårligere økonomi for fiskere og mottak og mindre ferske varer ut til forbrukeren, sier Reidar Fredriksen, som driver både fiskemottak og utsalg i Kristiansand.

Lyttet

Arbeiderpartipolitkerne Åse Lill Kimestad og Kari Henriksen lyttet til dem, og mener det bør tas tak i.

— Det er viktig at dere har løftet dette. Vi ønsker et levende kystsamfunn med en god fiskenæring, sier stortingsrepresentant Kari Henriksen.

Stortingsrepresentant Siri A. Meling fra Høyre i Rogaland var tidligere regiondirektør i Fiskeridirektoratet.

— Det er viktig med god dokumentasjon. Men alle taper på for lang landligge, sier hun.