• LUKKET MØTE: Onsdag kveld var det et lukket, ekstraordinært styremøte i Stiftelsen Setesdalsbanen i annen etasje på Grovane stasjon. Det handler om å få museumsjernbanen på skinner igjen i 2013.

Setesdalsbanen nærmere løsning

De stridende partene øyner et håp om løsning for Setesdalsbanen.