• FOTO: Reidar Kollstad

Streikende får ikke tak i streikeutstyr

På grunn av transportarbeiderstreiken har ikke Utdanningsforbundet fått alt streikemateriellet de skulle ha. – Vi får dele så godt vi kan, sier fylkeslederen i Vest-Agder.