KRISTIANSAND: Rejlers overtar i første omgang 49 prosent av aksjene i Nettkonsult. Innen utgangen av 2013 skal de overta resten av aksjene.

— Vi er godt fornøyd med at Rejlers går inn som eier. Det vil styrke vår posisjon i el- og energimarkedet, som står foran store utfordringer og investeringer de 10 nærmeste årene, sier Unni Farestveit som er konserndirektør marked i Agder Energi.

Nettkonsult har rundt 100 ansatte over hele Agder og driver rådgiving, prosjektering og utredning. Det er ikke innen Agder Energis kjerneområder og allerede i mai varslet Tom Nysted at både Nettkonsult, inkassoselskapet Sopran og bredbåndsselskapet LOS Bynett kunne bli helt eller delvis solgt.

I fjor hadde Nettkonsult et resultat på 11 millioner,

Trenger penger

Agder Energi skal i løpet av de neste åtte årene investere nærmere sju milliarder innen vann, vind og nett. Men styreleder Sigmund Krosslid sier at beslutningen om å selge ikke ble tatt fordi behovet for penger ble for stort.

— Dette er ikke et salg vi gjør fordi vi må, men fordi det gir positive effekter, sier styrelederen.

Ifølge Krosslid har Rejlers bedre mulighet til å utvikle selskapet videre enn det de selv har.

Agder Energi vil på sin side kunne kjøpe tjenester av hvem de vil. De kjøper i dag tjenester fra datterselskapene, og i 2009 kom 70 prosent av Nettkonsults inntekter fra kjøp Agder Energi gjorde hos dem.

— Jeg tror ikke det vil skje så store forandringer. Det er få som tilbyr denne type tjenester, men vi får tilgang på særdeles høy kompetanse fra de som kjøper, sier Krosslid.

Ifølge Krosslid er det ikke umiddelbare planer om selge de to andre selskapene.

Må godkjennes

Det er foreløpig konfidensielt hvor mye svenskene må betale først for halve og senere hele aksjeposten i Nettkonsult. En formell overtakelse av aksjene vil tidligst være klar over sommeren, etter at Konkurransetilsynet har behandlet salget.

Ifølge Nito-tillitsvalgt Espen Tveit, har det ikke vært noen stor motstand mot salget blant de ansatte.

— Når man tenker på konsernstrategien der det blir sagt at Nettkonsult ikke er strategisk å eie, så må man ut og finne samarbeidspartnere, sier Espen Tveit.

Han er glad for at Rejlers plasserer hovedkontoret for den norske delen i Kristiansand.

— Det er en stor fordel at det ikke blir flyttet til Oslo. Det ser vi at skjer med andre konsulentselskaper, sier Tveit.