– Vi har opplevd en økning i snittet på det sivile vitnemål fra 3,5 til 3,9, sier presseoffiser på opptaket, løytnant Fredrik Tandberg, til fvn.no.

Sommerens befalsopptak er godt i gang, 1350 søkere kjemper om rundt 700 plasser på Forsvarets lederutdanning.

– Vi har merket et mindre frafall blant elevene tidlig i opptaket, men det er vanskelig å si om det er en sammenheng. Men selvsagt er det positivt at vi får inn kloke hoder, sier Tandberg.

Også oberstløytnant Sven Olav Berg, sjef for Forsvarets opptak og seleksjon, er godt fornøyd med økningen i snittet.

– Jeg er veldig fornøyd med tallene og er spent på å se om det høye tallet påvirker frafallet innledningsvis i opptaket, sier Berg i en pressemelding.

Krevende opptak

– Opptaket er krevende og kandidatene må prestere hele tiden for å komme inn. Vi selekterer etter fem lederegenskaper, evne til å skape tillit, håndtere usikkerhet, ta beslutninger, vise omsorg og ta initiativ i tillegg til disse egenskapene må kandidatene gjennom fysiske og psykologiske tester, sier Tandberg

I tillegg til den harde feltøvelsen må kandidatene igjennom et offisersintervju.

– Vi gjennomfører spørreundersøkelse hvor kandidatene gir oss tilbakemelding på rekruttering og informasjon, kanskje dette gir oss noen svar i forhold til det høye snittet i år, sier Sven Olav Berg, sjef for Forsvarets opptak og seleksjon

— Skrekkblandet fryd

Tandberg trekker fram feltøvelsen, som er den viktigste vurderingsdelen, som det kandidatene gruer seg mest til.

– Feltøvelsen er nok det kandidatene gruer seg mest til, men det er nok en stor grad av skrekkblandet fryd, sier Tandberg

Årets søkertall til lederutdanning i Forsvaret var på cirka 4600 hvorav cirka 1500 ble kalt inn til opptak og cirka 1350 møtte til opptak den 26. juni.