- Vi har gjort et brakvalg igjen

Senterpartiet holder fotfeste i Songdalen og Johnny Greibesland er klar for fire nye år i ordførerstolen.