• Ønsker tettere samarbeid: Gruppeleder Mette Gundersen (Ap) etterlyser en bred, politisk diskusjon i bystyret om Kristiansands rolle som landsdelshovedstad. FOTO: Reidar Kollstad

Betent naboskap blir budsjettsak

Arbeiderpartiet har samarbeidsklimaet med nabokommunene som sentral sak i sitt forslag til handlingsplan.