Her er sauen som skal bekjempe fattigdom

For å vekke oppsikt har Strømmestiftelsen gått drastisk til verks. I sommer skal sauebilen skaffe givere.