• OVER OG UT?: Badehotellet Atlantis på Amfenes skal inneholde 200 rom, men henger nå i en syltynn tråd.ILLUSTRASJON: kOSBERG ARKITEKTKONTOR

Gir Atlantis dødsstøtet

Fylkesmannen gir badehotellet Atlantis i Søgne et kontant skudd for baugen.