• UTSATTE: Etter forslag fra Otto Randøy (Uavhengig) ble hele saken utsatt og administrasjonen bedt om å se nærmere på andre alternativer. FOTO: Jostein Blokhus

Intens debatt om boliger knyttet til rus

Det ble en intens debatt i Lillesand bystyre da boliger knyttet til rus og psykisk helse sto på dagsorden.