• Magne Hunsbedt kaller det "takk for sist" når makt fratas bygg- og miljøutvalget i Vennesla. FOTO: Uleberg, Odd Inge

Vingeklipper politikerne i bygg- og miljø

Politikerne i bygg- og miljøutvalget la ned byggeforbud i Vennesla sentrum. Nå svarer toppene i Vennesla kommune med å frata dem mye av makten.