De sto litt på kryss-og-tvers, regjeringsbilene, før brannvesenet strakte ut en hjelpende wire. De sto litt på kryss-og-tvers, regjeringsbilene, før brannvesenet strakte ut en hjelpende wire. Foto: Henning Carr Ekroll

Statsministeren og livvakter på glatta: VIP-bilene slått ut av litt snø