• Hele fronten til Mandal kirke er pakket inn med plast. Nå er det oppstått en kritisk situasjon fordi en avgjørende fagperson har sluttet og er ikke erstattet. Restaureringen kan derfor stanse opp. FOTO: Jarle R: Martinsen

Krise rundt kirkereparasjoner

Det har oppstått full krise rundt restaureringen av Norges største trekirke, Mandal kirke. Arbeidet står i fare for å stanse opp.