Til tross for at Skjæran er relativt ukjent i rikspolitikken, har han en lang karriere som Ap-politiker og har sittet i sentralstyret siden 2013. Han er i dag leder av Nordland Arbeiderparti.

Skjæran sier til NTB at han ser på nestlederinnstillingen som både spennende og hyggelig.

– Det er klart at å bli innstilt til et så stort og viktig verv er en voldsom tillitserklæring, sier han, og understreker at det er opp til landsmøtet å avgjøre om han faktisk blir valgt.

– Jeg har drevet med lokalpolitikk og fylkespolitikk i hele mitt voksne liv. Jeg har aldri vært opptatt av posisjoner, og har ikke hatt ambisjoner eller tenkt i den retningen som valgkomiteen nå har gjort, sier han.

Erstatter Giske

Dersom Skjæran blir valgt, overtar han i praksis nestlederplassen som har stått tom siden Trond Giske trakk seg som én av to Ap-nestledere 7. januar 2018, som følge av flere metoo-varsler mot ham.

Hadia Tajik har skjøttet nestlederjobben alene det siste året, og det har vært spekulert i om valgkomiteen ville anbefale partiet å fortsette med Tajik som eneste nestleder, selv om partiet har hatt tradisjon for å ha to nestledere. Men nå er det altså klart at partiets valgkomité igjen ønsker to nestledere.

– Arbeiderpartiet har lang tradisjon for å ha en partiledelse som speiler landet, og Skjæran vil bidra med en sterk og klar stemme fra nord hvis han blir valgt av landsmøtet, sier valgkomitéleder Hans-Christian Gabrielsen.

Innstiller på dagens troika

Skjæran har bakgrunn som gårdbruker og selvstendig næringsdrivende, og han har vært aktiv i lokal- og regionalpolitikken i Nordland.

Gabrielsen sier Skjærans erfaringer som gårdbruker og lokalpolitiker er viktige kvaliteter å få inn i partiledelsen.

I tillegg har en enstemmig valgkomité i forkant av partiets landsmøte i april innstilt på gjenvalg av partileder Jonas Gahr Støre, nestleder Hadia Tajik og partisekretær Kjersti Stenseng.

– Det er bred oppslutning om dagens ledelse i organisasjonen, og de er de rette til å lede oss inn mot det viktige valget til høsten, sier Gabrielsen.

Støre positiv

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener at Skjæran har det som skal til for å bli en god nestleder.

– Jeg er glad for at valgkomiteen innstiller Bjørnar Skjæran til ny nestleder. Jeg kjenner Bjørnar godt fra samarbeid i sentralstyret siden 2013, sier han.

Partilederen omtaler Skjæran som en tydelig representant fra Nord-Norge med bred erfaring fra arbeids- og næringsliv og med mange viktige lokalpolitiske verv.

– Han vil som nestleder gi viktige bidrag til Arbeiderpartiets utvikling og være en tydelig stemme fra Nord-Norge med god forståelse for mulighetene i både by og bygd i hele landet, sier Støre.