• Steinar Bergstøl Andersen (Frp) vil foreslå for havnestyret at kommunerevisjonen setter i gang en prosess som fører fram til en uavhengig, ekstern gransking av salget av Kunstsilo til Sørlandets Kunstmuseum. FOTO: Kjetil Reite

Vil ha ekstern gransking av salget av Kunstsilo

Steinar Bergstøl Andersen (Frp) i havnestyret tar til orde for en uavhengig gransking av salget av Kunstsilo.