Oslo politidistrikt har i samråd med Oslo statsadvokatembeter gjort en ny vurdering av saken mot Black Box Teater og de som er anmeldt, og har besluttet å respektere Oslo tingretts ransakelseskjennelse fra onsdag forrige uke. Det opplyser Oslo-politiet i en pressemelding søndag kveld.

Dette innebærer at anken til lagmannsretten trekkes. Beslutningen vil formaliseres mandag morgen.

Avvist i tingretten

Teaterdirektør Anne-Cécile Sibué-Birkeland i Black Box-teateret og kunstnerne bak teaterforestillingen «Ways of Seeing» ble onsdag siktet for å ha krenket privatlivets fred etter at justisminister Tor Mikkel Waras samboer Laila Anita Bertheussen anmeldte dem i desember.

I tillegg til siktelsen ba politiet om tillatelse fra Oslo tingrett til å ransake både teatersjefen og kunstnernes hjem og kontorer i jakten på bevis. Dette ble avvist av tingretten, som i sin kjennelse stilte spørsmål ved om grunnlaget for siktelsen dreier seg om straffbare forhold.

Avgjørelsen ble anket til lagmannsretten, som etter planen skulle behandle begjæringen etter helgen. Denne anken er nå trukket.

– Dette er vi selvsagt glade for, selv om det skulle ha skjedd for flere måneder siden. Dette er det samme som de kom til tidligere i vinter, da de la bort saken for første gang. Den koden de har lagt bort med nå, er det samme som en dom om frifinnelse, sier advokat for kunstnerne Jon Wessel-Aas til NRK. Han sier saken har vært en stor påkjennelse for kunstnerne.

Ikke overrasket

Bertheussens advokat, John Christian Elden, skriver i en SMS til NTB at de er informert om henleggelsen gjennom mediene.

Han sier henleggelsen ikke er overraskende.

– Det er ikke veldig overraskende at de henlegger en siktelse de selv har tatt ut mot selve teaterstykket. Det hadde vært bedre om politiet fokuserte på kjernen i anmeldelsen om hensynsløs atferd og fredskrenkelse ved innehentingen og filming mot soverom på privat eiendom, skriver Elden.

Anmeldt

Bakgrunnen for anmeldelsen er at det i teaterforestillingen brukes bilder av Wara og Bertheussens bolig, uten samtykke fra samboerparet.

Forestillingen ble satt opp i november, og i kjølvannet av dette skjedde en rekke ildspåsettelser og truende hendelser ved Wara og Bertheussens bolig.

Anmeldelsen ble henlagt, men Bertheussen klagde på henleggelsen til statsadvokaten, ifølge Dagsavisen.

Torsdag ble Bertheussen siktet for å ha diktet opp en straffbar handling etter en brann i parets bil i mars. Hun nekter straffskyld.

Kritikk

En rekke personer har kritisert politiets siktelse. Direktør Morten Gjelten i Norsk teater- og orkesterforening (NTO) sa søndag til NTB at siktelsen er et av de mest alvorlige inngrepene i kunstneres frihet noensinne i Norge.

Nordnorsk forfatterlag reagerte med «sterk uro» på siktelsen. Generalsekretær i Amnesty Norge, John Peder Egenæs, har uttalt at siktelsen er et direkte angrep på ytringsfriheten, ifølge NRK.