• Ole Tom Eikeland har slaktet halve sin besetning av okser. Den andre halvdelen sendes til slakteriet om kort tid. FOTO: Bjelland, Kjartan

Må sende alle oksene han eier til slakt

I første runde så Ole Tom Eikeland seg nødt til å sende 140 okser til slakteren. Snart sender han de siste han har. Stadig flere bønder melder inn dyrene sine til slakt, mens andre fremdeles kjemper for å slippe.