• Illustrasjon av hvordan den framtidige broa over Otra kan se ut når broa står ferdig i 2020. FOTO: Dissing+Weitling Architecture AS

Skal bygge stålbro over Otra

Onsdag vedtok formannskapet i Kristiansand kommune hvilket material gang- og sykkelveibroa over Otra skal bygges av.