• Wiggo Svendsen og Trond Harstad i aksjonsgruppen Motvind. De lover fortsatt kamp mot vindmølleparken i Birkenes – helst få stoppet den eller i alle fall dempe skadevirkningene mest mulig. FOTO: Jarle R. Martinsen

Gir ikke opp kampen mot vindmøllene

Selv om regjeringen har sagt endelig ja til vindmøllepark i Birkenes, har ikke motstanderne tenkt å gi opp. Tvert imot.