Tillater bygging på Norges Bank-tomta

Riksantikvaren har fredet Norges Bank-bygget fra 1879 og deler av hagen. Men huseier får etter alt å dømme bygge i to og tre etasjer ved siden av.

Les hele saken med abonnement