• Riksantikvaren fredet i 2016 Norges Banks filial i Dronningens gate 30. Men nybygg tillates på hver side, mot eiendommens yttergrenser. FOTO: JACOB BUCHARD

Tillater bygging på Norges Bank-tomta

Riksantikvaren har fredet Norges Bank-bygget fra 1879 og deler av hagen. Men huseier får etter alt å dømme bygge i to og tre etasjer ved siden av.