Fra fjellsiden på høyre side, tvers over dalen og langt opp i lia på venstre side. Så stort snøras her inne hvor Bjørnevasslåmi i Valle går, har løypekjører Torleiv Løyland  bare sett en gang før. Skiløypa går der han står på bildet, midt  snøskredet. Fra fjellsiden på høyre side, tvers over dalen og langt opp i lia på venstre side. Så stort snøras her inne hvor Bjørnevasslåmi i Valle går, har løypekjører Torleiv Løyland bare sett en gang før. Skiløypa går der han står på bildet, midt snøskredet. Foto: Johs. Bjørkeli

Fjellfolk advarer mot rasfaren i Setesdalsheiane