• Over nyttår kommer de første anleggsmaskinene hit til riksvei 9 på strekningen Bjørnarå – Optestøyl i Bykle. I løpet av et par år vil det bli en flott stamveiparsell for bilistene mellom Kristiansand og Hovden her. FOTO: Johs. Bjørkeli

Nyttårsgave til bilister på riksvei 9 – ny veiutbygging på gang i Bykle

Rett over nyttår ruller hogstmaskinene over veigrøfta til kronglete riksvei 9 nord for Bjørnarå i Bykle. Maskinene skal rydde skog der ei halv mil ny stamveitrasé til 120 millioner kroner skal bygges.