Slik tenkes ny videregående skole og ny ungdomsskole på Tangvall. Den vil bli for totalt 1000 elever og koste en drøyt halv milliard kroner. Slik tenkes ny videregående skole og ny ungdomsskole på Tangvall. Den vil bli for totalt 1000 elever og koste en drøyt halv milliard kroner. Foto: RAMBØLL

Søgne og Farsund kan få skole tidligere