Vil ha geværene tilbake på togene

Avvæpningen av norske lokførere er i strid med dyrevernloven, mener Rådet for dyreetikk som nå krever at lokførerne skal få tilbake geværene.