Årsak til diskvalifiseringen er brudd på sikkerhetsbestemmelsene.Lars Berger mistet en patron utenfor matten på standplass på sitt siste skudd. Han tok da noen skritt tilbake, med geværet i hånden, for å plukke opp patronen. Det er et klart brudd på bestemmelsen.

Norge vil ikke anke avgjørelsen, får NTB opplyst. Sverige tok en svært overraskende stafettseier. (©NTB)