Geolog frykter for nye ras

Geotekniker Ernst Pytten tror det kan rase mer i Vennesla, mye mer, dersom det ikke snart slutter å regne. Han undersøkte i dag rasområdet.