• - Jeg er veldig kritisk til justisministerens håndtering av asylbarna, sier Vest-Agders fylkesleder Torhild Bransdal, som også er ordfører i Vennesla. Men hun vil ikke flagge sitt syn på om samarbeidsavtalen bør brytes. FOTO: Kjartan Bjelland

- Ikke menneskeverdig

— Jeg er veldig kritisk til måten justisministeren har håndtert asylbarna på. Den synes jeg ikke er menneskeverdig. Så får andre trekke konklusjonen.