• Ved Sørlandet sykehus er det ikke utført fosterreduserende inngrep, opplyser leder for Kvinneklinikken, Randi Andersen. FOTO: Jan Oddvar Eide

Ingen fosterreduksjon på Sørlandet

Sørlandet sykehus har ikke utført inngrep med fosterreduksjon.