• Mange ønsker å kjempe for landskapet ved Linnegrøvan. Foran fra høyre: Torunn Kristiansen fra Søgne SV, Aud Djupedal fra Naturvernforbundet i Søgne, Marit Breland (leier jord) og Jørund Try fra Søgne Bondelag. Bak fra høyre: Bjarne Bentsen Lieng fra Senterpartiet, Peder Johan Pedersen fra Naturvernforbundet i Vest-Agder og Odd Kindberg fra Norsk ornitologforening, Zoologisk forening og Agder Botaniske forening. FOTO: Espen Sand

Klagestorm mot handelsutbygging

Foreninger, politikere og innbyggere vil hindre at nye butikker blir bygget på sjelden matjord.