Styremedlem trakk seg i protest

Ingen i Sjømannskirkens styre vil kommentere at styremedlem Per Kristian Knudsen har trukket seg i protest mot håndteringen andre i styret har gitt Audun Myhre.