— Jeg har blitt beskyldt for å ha slitt ut tre Høyre-ordførere her i byen med mine interpellasjoner om enkeltsaker, og sliter gjerne ut den fjerde. Liv går tapt i dette systemet med all prestisjen som finnes i barnevernet, sa Vidar Kleppe (Dem).

Det var den lokale interesseforeningen Fokus på Barnevernet som arrangerte debatten i rådhuset i Kristiansand der temaet var lokalpolitikernes ansvar for barnevernet.

Tema med tabu

— Det er en visjon jeg har hatt lenge at vi trenger debatt rundt et tema det er tabu rundt. Som brukere etterlyser vi det å bli hørt og tatt på alvor, sier Jane-Mette Kile i interesseforeningen.

Det var imidlertid ikke bare Kleppe som var kritisk til dagens barnevern. Også Hans Petter Horve fra Miljøpartiet De Grønne mente det var grunn til å stille kritiske spørsmål.

- Bekymringsfullt

Om lag 30 tilhørere hadde møtt opp for å følge debatten om barnevern i rådhuskjelleren tirsdag kveld. Foto: Richard Nodeland

— Jeg har sittet i fylkesutvalget for sosiale saker der barnevernssaker ble behandlet, og erfaringen derfra er ikke god. Ny forskning viser at barna ikke blir hørt, og foreldrenes innflytelse kan ofte være for lite. Mye av det som skjer er bekymringsfullt, sa Horve.Mona Hegle og Knut Nilsen fra De Kristne etterlyste et barnevern som ser familien.

— Barnevernet må ta tak i ting ved røttene og gjøre et grundig arbeid. De bør gjøre det trygt for familien, ikke drive skremselspropaganda, sa Hegle.

— At Arbeiderpartiet var 15 minutter forsinket til denne debatten er ingenting mot de åtte årene med rødgrønt styre der ingenting skjedde. Nå skjer det endelig noe på barnevernssida med Solveig Horne som minister, sa Christian Eikeland fra Søgne Frp.

- Gjør livreddende tiltak

Arbeiderpartiets Jannike Arnesen, som sammen med Høyres Mette Roth og KrFs Viggo Lutcherath kom direkte fra utvalgsmøter i kommunen, tok barnevernet i forsvar.

— Det høres ofte ut som at man ikke trenger barnevernet, men det gir jo gjerne det verste utfallet. De gjør mange gode, og i enkelte tilfeller også livreddende, tiltak. Men utgangspunktet bør være foreldreveiledning, ikke tvangs- og akuttplassering, sa Arnesen.

- Viktig å samle tjenestene

Leder av oppvekststyret, Mette Roth (H), var opptatt av nødvendigheten av å samle tjenestene for barnevern og oppvekst.

— Vi fikk overført tjenester for barn og unge, deriblant barnevern, fra helse- og sosialutvalget til oppvekststyret. Barnevern er nemlig mer enn akuttiltak, og som oppvekstpolitiker synes jeg det er viktig å samle tjenestene, sa Roth.

Mette Roth (nummer to fra høyre) var opptatt av å samle tjenestene for barn og unge. Fra venstre: Vidar Kleppe, Christian Eikeland, Jannike Arnesen, nevnte Mette Roth og Viggo Lutcherath. Foto: Richard Nodeland

Barns beste

— Barnets beste er et vanskelig begrep, for hva er det egentlig? Nødvendigvis ikke foreldrenes beste, svarte Viggo Lutcherath (KrF) på eget spørsmål.

— Barns rettssikkerhet er viktig for meg, og fylkesnemnda, som er den rettsoppnevnte instansen til å følge opp dette, bør tas på alvor, fortsatte Lutcherath etter at blant annet Horve og Kleppe hadde kommet med sterk kritikk mot instansen.

- Mangler kompetanse og innsikt

Kveldens hardeste utfall kom etter debattleder Arnstein Øyslebø, tidligere generalsekretær i Familiestiftelsen, spurte politikerne om barnevernet hadde utfordringer med tanke på ledelse, holdninger og kompetanse.

— Ja på alle spørsmål. De mangler kompetanse, innsikt og et fornuftig syn på familier i krise, utbasunerte Kleppe, og utfordret sine kollegaer på om de ville støtte opprettelsen av et brukerutvalg der foreldre og barn med erfaring fra barnevernet deltar.

Han fikk nei fra Ap og KrF, kanskje fra Høyre og et klart ja fra Frp og De Grønne.

Høy temperatur

Debattleder Arnstein Øyslebø. Foto: Richard Nodeland

Og da hadde kanskje Kile oppnådd det hun ønsket — debatt rundt et tema med tabu.- Det har vært høy temperatur og stort engasjement. Barnevern er et vesentlig ansvar for lokale politikere, og de virker i alle fall engasjerte her i Kristiansand, sa Øyslebø om debatten i pausen.

- Ikke alltid hørt barnestemmen

— Barnevernet har nok vært for opptatt av å høre foreldrestemmen og ikke alltid hørt barnestemmen. Dette har endret seg de siste årene og vi er i dag mye flinkere til å lytte til barnets stemme, sier leder for barneverntjenesten i Kristiansand kommune, Monica Brunner.

— Det handler ikke om manglende fokus på barnet, for det har vi hatt, men gjennom foreldre og andre voksnes stemmer.

Monica Brunner Foto: Jon Anders Skau

Hun var selv ikke til stede på debatten, men har fått lest opp sitater fra Fædrelandsvennen samt fått tilbakemelding fra egne ansatte som var tilstede i rådhuskjelleren.— Vi er i kontakt med mellom 1000 og 1200 barn årlig, og det er sjelden vi flytter barn ut. I de aller fleste tilfellene er det snakk om hjelpetiltak der familien er i fokus og hvor vi jobber for at barn skal slippe å flyttes, sier hun.

- Bra med engasjement

Om Kleppes kritikk har Brunner følgende å si:

— Jeg synes det er bra med engasjement og at Kleppe er engasjert. Jeg skulle også ønske han kunne vært med og sett samarbeidet vi det siste året har hatt med Barnevernsproffene om et mer barnefokusert barnevern. Vi er en av 13 pilotkommuner som er med på dette, og tilbakemeldingene er både nyttige og konstruktive.