Elbiler opptar stadig flere av de kommunale parkeringsplassene i Kristiansand. De kjører også gratis i bommene og har hverken engangsavgift eller moms. Elbiler opptar stadig flere av de kommunale parkeringsplassene i Kristiansand. De kjører også gratis i bommene og har hverken engangsavgift eller moms. Foto: Kjartan Bjelland

Bilbransjen har tatt miljøansvar