• Mandag deltok to av medlemmene i Agder og Telemark bispedømmeråd, Rønnaug Torvik fra Bykle og Geir Iver Bjerkestrand fra Grimstad i stiftelsen av Frimodig Kirke. Nettverket er dannet som en motreaksjon på vedtaket om at homofile nå kan gifte seg i Den norske kirke. - Det er vi som er radikale, sier de. FOTO: Bjørn Markussen

– Det er vi som er de radikale i kirka

Mandag var Rønnaug Torvik fra Bykle med å stifte Frimodig Kirke. Hun er lei av at de som sier nei til vigsel av homofile kalles konservative.