Kritisk til egen regjering

Kristiansand SV gir egen regjering det glatte lag i diskusjonen rundt krigføringen i Afghanistan — eller mangelen på debatt.

Publisert: Publisert:
  • Espen Sand Espen.sand@fvn.no - 38 11 30 00
Denne artikkelen er over 12 år gammel

Kristiansand — Hovedbekymringen til oss i SV er at Norge er i krig uten at det i det hele tatt blir diskutert. Regjeringens mangel på diskusjon rundt dette tema er skremmende. Folk flest vet ikke at vi er med i en krig. Derfor er det viktig at vi reiser en slik debatt, sier Alf Holmelid, faglig leder i Vest-Agder SV. I slutten av november tok partiet et eget standpunkt i saken. Et forslag om å trekke ut soldatene i Afghanistan ble enstemmig vedtatt, på årsmøtet i Kristiansand SV 22. november. I tillegg sendte partiet ut en samlet uttalelse hvor de gikk hardt ut mot regjeringen. «Årsmøtet i Kristiansand SV ber derfor regjeringen snarest trekke de norske soldatene ut av Isaf-operasjonen i Afghanistan og arbeide for å erstatte Nato-styrken med en internasjonal fredsbevarende styrke slik landsmøtet i SV krevde.», skrev partiet. På øvre Torv denne helgen holdt Holmelid en appell, under en protest fra partiet Rødt, som ønsker norske soldater ut av Afghanistan. «Er vi på vei inn i en situasjon der Nato med Norge på slep er i ferd med å gjøre krig til en dagligdags del av en offensiv utenrikspolitikk? Er vi på vei inn i en situasjon der det blir dagligdags å gå til krig for å fremme våre ideologier og våre interesser, ikke bare i vårt nærområde, men over hele kloden?», spurte Holmelid i øsende regnvær under appellen. Holmelid mener at det ikke er mulig med en militær løsning i Afghanistan. - Den kan kun løses humanitært og politisk. Likevel bruker verdenssamfunnet 11 ganger mer på krigføring enn på humanitær hjelp. Det er derfor viktig at Norge øker sine humanitære og sivile bidrag og arbeider for det samme internasjonalt, sier den faglige lederen i SV.I appellen avsluttet Holmelid med å påpeke at regjeringen ikke kan ta avgjørelser som ikke blir grundig gjennomarbeidet. «Spørsmålet om å delta i krig er et av de vanskeligste spørsmålene i et demokrati. Kan offensiv krigføring noen gang være et godt middel for å fremme fred, demokrati og utvikling? Spørsmål om krig kan ikke overlates til rikssynsere og regjeringen. Et levende demokrati er helt avhengig av en bred debatt om slike eksistensielle spørsmål. Dør debatten om å delta i krig, så dør demokratiet.» Tekst: Espen Sand espen.sand@fvn.no - 38 11 30 00

Publisert:
Fædrelandsvennen ønsker en god og åpen debatt. Her kan du bidra med din mening.