Så har også Sigrun Bulie gått ut av tiden. Vi visste at helsen etter hvert sviktet — likevel kom hennes bortgang plutselig for mange av oss - ikke mange dagene etter at hun fylte 80 år.Vi som har jobbet i og for skogbruket i Vest-Agder i kortere eller lengre tid, betraktet Sigrun som en del av «skogfamilien».En lang yrkesaktiv karriere i skogbrukets tjeneste begynte da hun i 1948 ble ansatt i Agder Skogeigarlag. Så, i oktober 1976, kom hun til det daværende Fylkesskogkontoret med ansvar for regnskapet. Sin yrkesaktive karriere avsluttet hun hos Fylkesmannen i Vest-Agder i 1994 som regnskapsmedarbeider i landbruksavdeling.Mange er de skogeiere og skogfunksjonærer, som hadde kontakt med Sigrun i de nesten 50 år hun var yrkesaktiv. En dyktig medarbeider, som også kunne gi svar på de spørsmål hun fikk, gjorde at mange satte pris på henne. Dette, sammen med hennes gode humør, gjorde at vi er mange som ble glade i henne som kollega og medarbeider.Så lenge helsen tillot det, var Sigrun også en av dem som alltid stilte opp, ved arrangementene for «skogfamilien» før jul hvert år. Da Skogselskapet i Vest-Agder arrangerte tur til Island i 1999 var Sigrun selvskreven deltaker. Skogbruket sto hennes hjerte nær.Når Sigrun Bulie nå er gått bort, minnes vi henne i takknemlighet.Arne SolumFylkesskogsjef