- Generelt skeptisk

Lege dr.med. Vegard Bruun Wyller ved Barneklinikken på Rikshospitalet har jobbet mye med ME, men kjenner ikke Pearsalls metoder. Han uttaler på generelt grunnlag at man er forsiktig med å anbefale noe som ikke er prøvd vitenskapelig.