Sørlendinger har pollenpanikk

Kortisonsprøyter mot pollen er nesten utsolgt, og salget av pollenmedisin er mer enn doblet.