• FOTO: Arkivfoto

- Alt må stenge tidligere

Politimester Bjørn Hareide mener skjenkestopp klokken 01.00 kun er ett ledd i prosessen med å få bukt med volden i byen. Skal det lykkes, må alt annet også stenge tidligere.