Salmonellajakt i Sør-Norge

Folks matvaner i Sør-Norge skal kartlegges i jakten på den aggressive salmonellabakterien som har smittet 35 personer. Distriktssjef for Mattilsynet i Aust-Agder, John Henrik Aas, tror det er stor sannsynlighet for at en smittekilde befinner seg i Agder-fylkene.