Vegutvidelser er i det blå

Statens vegvesen har pålagt utbyggerne i fritidsboligområdene i Brokke å ruste opp fylkesveien, men ingen vet hvem som skal betale.