• FOTO: Amund Hestsveen

Løsning lite trolig

Politiet tror det blir svært vanskelig å finne den skyldige bak kloakkutslippet.