• I DAG: Slik ser det ut i dag på Trygve Eftestøls eiendom Fleseid i Høvåg. FOTO: Merete Moen

Eftestøl vil bygge stort

Trygve Eftestøl søker om å bygge garasje på hele 171 kvadratmeter på Fleseid i Høvåg der han vil drive med gårdsturisme og hytteutleie.