• Kystatlas FOTO: Kystatlas

Slått ned med golfkølle

En 39 år gammel mann fra Froland ble angrepet med en golfkølle i Arendal sentrum mandag kveld.