KRISTIANSAND — For et normalabonnement i en enebolig vil prisen neste år gå ned med cirka 15 prosent, sier Frode Rosland, renovasjonssjef, i Kristiansand. Det vil innebære omkring 500 kroner i året. Dersom politikerne vedtar rådmannens forslag, går det ned fra 2641 kroner i år til, 2113 neste år. Sterkest prosentvis nedgang blir det for små (120 liter), brune dunker. Der går prisen ned 70 prosent fra 288 kroner i år, til 85 kroner neste år. Store, brune dunker går ned fra 522 kroner i året til 209 kroner i året.Og ellers er det nedgang over hele fjøla. Årsaken er blant annet at kommunen i 2005 fikk inn rundt sju millioner kroner for mye i avfallsavgifter. - Vi hadde skilt ut behandling av husholdningsavfall og næringsavfall til to forskjellige virksomheter. Siden næringsavfall utgjorde 17 prosent av virksomheten, ble det en utfordring for oss å sette riktig pris, forklarer Rosland. Kommunen tok åpenbart ganske godt i, for den fikk inn rundt sju millioner for mye. Siden kommunen ikke har lov til å tjene penger på søpla, får innbyggerne dette igjen gjennom reduserte avgifter neste år.Steinar Vindsland